Back
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

USEIN KYSYTTYÄ LAVAZZASTA
¡TIERRA! COLLECTION

Milloin Lavazza Foundation perustettiin ja mitä se tekee?

Lavazza perusti Giuseppe e Pericle Lavazza Foundation -säätiön vuonna 2004 hallinnoimaan ja panemaan tehokkaasti täytäntöön talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön positiivisesti vaikuttavia kestävyysprojekteja kahvia tuottavissa maissa. Säätiö on perustamisestaan lähtien edistänyt ja rahoittanut sekä itsenäisesti että julkisten ja yksityisten yhteistyökumppanuuksien kautta lukuisia kestävyysprojekteja kahvin alkuperämaissa. Lavazza Foundationin tukemien projektien ensisijainen tavoite on parantaa kahvin tuotantomääriä ja laatua sekä tukea samalla kahvintuottajien yrittäjyyttä ja parantaa heidän elinolojaan.

Mitkä ovat Lavazza Foundationin tärkeimmät tehtäväalueet?

Säätiön tärkeimmät tehtäväalueet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat

 • lisätä sellaisten hyvien maatalouskäytäntöjen käyttöä, jotka parantavat kahvin laatua ja lisäävät kunnioitusta ympäristöä kohtaan
 • tukea kahvintuottajia niin, että he pystyvät perustamaan ja hallinnoimaan omia järjestöjään, kuten yhdistyksiä, yhteistyökumppanuuksia tai yrityksiä
 • edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa perheissä ja yhteisöissä
 • parantaa nuorempien sukupolvien työtä koulutusohjelmien avulla
 • edistää tuotannon monipuolistamista
 • tukea uudelleen metsittämistä
 • lisätä sellaisten maanviljelytekniikoiden käyttöä, joiden avulla tuottajat pystyvät vastaamaan tehokkaasti ilmastonmuutoksen seurauksiin
 • tarjota käyttöön kahvinviljelytekniikoita tukevia teknisiä apukeinoja.

Miten Lavazza Foundation valitsee projektit, joita se tukee?

Lavazza Foundationin valitsemien projektien täytyy pyrkiä edistämään kahvialan taloudellista kehittymistä tai yhteiskunnallista hyödyllisyyttä tavoilla, jotka edistävät yhden tai useamman YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista. Näitä ovat esimerkiksi

 • kahvia tuottavien yhteisöjen elinolojen parantaminen (tavoite 8, YK:n Agenda 2030)
 • sellaisten hyvien maatalouskäytäntöjen edistäminen, jotka eivät ole alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille (tavoite 13, YK:n Agenda 2030)
 • kahvia tuottavissa yhteisöissä elävien perheiden naisten aseman vahvistaminen (tavoite 5, YK:n Agenda 2030)
 • nuorten arvon huomioiminen (tavoite 4, YK:n Agenda 2030)
 • uudelleen metsittämistä edistävien käytäntöjen käyttöönottaminen (tavoite 15, YK:n Agenda 2030).

Vaikuttavatko Lavazza ¡Tierra! -valikoiman myyntitulot siihen, tuetaanko säätiön hankkeita?

Eivät. Lavazza S.p.A. antaa Lavazza Foundationille erillisen vuosittaisen rahoituksen kestävyysprojektien täytäntöönpanoon kahvia tuottavissa maissa erillään ja riippumatta tuotemyynnistä tulevista tuloista.

Mikä on ¡Tierra!-valikoiman tausta-ajatus?

Lavazza ¡Tierra on valikoima korkealaatuisia kahveja. Se on täydellinen yhdistelmä erinomaista makua ja kestävää viljelyä. ¡Tierra! on Lavazzan tapa tuoda esiin sen tavoitetta edistää kestävästi tuotetun kahvin kasvatustapoja, jotka kunnioittavat kahvia viljeleviä yhteisöjä ja niiden paikallista ympäristöä.